سفارش تبلیغ
صبا

- رسول اکرم صلی الله علیه وآله و سلّم فرمود: یا علی، تو از من هستی و من از توام، تو با بی دینان بر تأویل قرآن می جنگی هم چنان که من بر تنزیل قرآن با آنها در جنگم، بین تو و من همان نسبت است که میان هارون و موسی بود،من با هرکه تو به صلح باشی، در صلح هستم و با هر که در جنگ باشی ، در جنگ هستم .......
2- جابربن عبدالله انصاری گوید: از پیامبـــر صلی الله علیه وآله و سلّم شنیدم که می فرمود: در وجود علی علیه السلام فضائلی است که اگر یکی از آنها در سایر مردم باشد کفایتشان می کند : پیامبر صلی الله علیه وآله و سلّم در باره او فرمود:1- هرکه من فرمانروای اویم علی فرمانروای اوست 2- علی نسبت به من مثل هارون است نسبت به موسی 3- علی از من است و من از علی 4- به جای خود من است ، اطاعتش اطاعت من و نافرمانیش ، نافرمانی من 5- جنگ با علی جنگ با خداست و صلح با او صلح با خدا 6- دوست علی دوست خداست و دشمنش ، دشمن او 7- علی حجت خدا و جانشین او در میان بندگان است 8- دوستی علی ایمان است و دشمنیش کفر 9- حزب علی حزب خداست، و حزب دشمنانش حزب شیطان 10- علی با حق است و حق با او،از یک دیگر جدا نشوند تا لب حوض کوثر 11- علی قسمت کننده ی بهشت و دوزخ است 12- هرکه از علی جدا شود از من جدا شده و هر که از من جدا شود از خدا جدایی گرفته 13- شیعیان علی در قیامت رستگارند.
3- از رسول اکرم صلی الله علیه وآله و سلّم روایت شده که فرمودند: هرکس که با محبت آل محمد بمیرد شهید مرده است ، هرکس که با محبت آل محمد بمیرد آمرزیده مرده است، هرکس که با محبت آل محمد بمیرد تائب مرده است، هرکس که با محبت آل محمد بمیرد مومن و با ایمان کامل مرده است، هرکس که با محبت آل محمد بمیرد فرشته ی مرگ واز پس نکیر و منکر به او بشارت بهشت می دهند، هرکس که با محبت آل محمد بمیرد همچون عروس که به حجله ی شوهر بخرامد به بهشت خواهد رفت، هرکس که با محبت آل محمد بمیرداز قبرش دو در به بهشت گشوده می گردد، هرکس که با محبت آل محمد بمیرد خداوند قبراو را زیارتگاه فرشتگان رحمت قـــرار می دهد، هرکس که با محبت آل محمد بمیرد بر سنّت پیامبر صلی الله علیه وآله از دار دنیا رفته است، امّا آنکس که با بغض و کینه نسبت به آل محمد بمیرد روز قیامت چنان محشور شود که بر پیشانی اش نوشته شده «نا امید از رحمت خداوندی»،آنکس که با دشمنی آل محمد بمیرد کافر مرده است وآنکس که با بغض آل محمد بمیرد بوی بهشت به مشامش نخواهد رسید.
4- از رسولخدا صلی الله علیه وآله و سلّم روایت شده که فرمودند:....خداوندایمان هیچ بنده ای را نمی پذیرد مگر آنکه در دلش ولایت علی علیه السلام و دشمنی و بیزاری نسبت به دشمنان وی ثابت باشد.

ادامه مطلب...
تاریخ : چهارشنبه 93/8/28 | 7:47 عصر | نویسنده : علیرضا صادقی برادرشهید محمدصادقی حسن آبادی | نظرات ()

شهادت امام سجاد علیه السلام

امام سجاد، اسوه زهد و تقوا و نمونه صبر شکیبایى و مظهر آمیختگى علم و حلم پس ازایفاى وظیفه الهى خود و حفظ ارزشهاى دین و پاسدارى از تشکل شیعى در سخت ترین ادوارسیاسى - اجتماعى -، در سال 95 هجرى قمرى به لقاى پروردگار و وصال معبود خویش شتافت .
در تاریخ وفات آن حضرت سال 94،95 و 96 هجرى قمرىگفته شده است ولى پیشینه دارترین و معتبرترین نقلمربوط به سال 95 هجرى قمرى مى باشد.
البته جز این نقلها، برخى مورخان به سالهاى92، 93، 99، 100نیز اشاره کرده اند. بنابراین ، اگر نقل مشهور را در سال ولادت و نیز رحلت امام سجاد - علیه السلام - سال 38 هجرى و 95 قمرى - ملاک قرار دهیم ، عمر شریف وى هنگام وفات 57 سال بوده است . دو سال آن مقارن با روزگار خلافت على بن ابى طالب ع ره و ده سال آن در دورانامامت عموى گرامیش - حسن بن على ع و ده سال در روزگار زعامت حسین بن على ع بوده و 34 سال آن به دوران امامت خود آن حضرت اختصاص داشته است .
و اما آرا در زمینه ماه و روز رحلت آن حضرت نیز مختلف است . بیشتر نویسندگان ورز دوازدهم محرم را متذکرشده اند. و برخىروزهاى 18، 19، 22 و 25 محرم را مطرح کرده اند و نیز نقلى ، روز 14 ربیع الاول را احتمال دادهاست .
درباره علت شهادت امام سجاد - علیه السلام - و چگونگى وفات آن پیشواىصالحان ، عمده تاریخنگاران تصریح کرده اند، ولید بن الملک ، ایشان را مسموم ساخته وآن را حضرت در نتیجه همان مسمومیت درگذشته است .
بعضى هم نوشته اند که هشام بنعبدالملم در روزگار خلافت ولید، امام على بن الحسین - علیه السلام - را مسموم کردهاست .
اما میان این دو نظر، تنافى و تعارضى وجود ندارد. زیرا طبیعى است که هرچند برنامه مسومیت امام سجاد از سوى دستگاه خلافت - ولید - ریخته شده و فرمان آنتوسط شخص خلیفه صادر گشته باشد، کسان دیگرى مجرى آن برنامه و فرمان خواهند بود. زیرا مسایل سیاسى و اجتماعى و همچنین محبوبیت امام سجاد - علیه السلام - در میانمردم و معروفیت وى به علم و زهد و تقوا، هرگز به حاکمان این جراءت را نمى داده استکه به طور مستقیم با آن حضرت رویا رو شوند و به ستیز برخیزند و با زمینه هاى قتل وىرا به طور علنى فراهم آورند.
بر این اساس ، بعید نمى نماید که هشام بن عبدالملکبه دستور بردارش ‍ ولید مرتکب چنین جنایتى شده باشد و ولید و هشام هر دو کشنده امامسجاد بوده باشند.
مدفن على بن الحسین علیه السلام
بدنمطهر زین العابدین علیه السلام کنار امام حسن مجتبى علیه السلام در قبرستان بقیع مدفون گشت
بقیع زمین کوچکىاست که بسیارى از بزرگان اسلام را در خود جاى داده است . از آن جمله چهار امام شیعه - امام حسن مجتبى علیه السلام ، امام زین العابدین علیه السلام ، امام محمد باقر علیه السلام و امام جعفرصادق - علیه السلام - میباشد.
در گذشته زمان ، مسلمانان و شیفتگان اسلام و اهلبیت ، به تجلیل آبادى این مکان همت گماشته و براى هر یک از این بزرگان ، حرم وبارگاهى بنا کرده بودند . اما سوگمندانه ، و هابیان در شوال 1344 هجرى قمرى اینآثار را تخریب کردند و همه را با خاک یکسان نمودند!از آن این پس ، رفتار ناشایست وهابیان و حکام حجاز همواره از سوى محافل اسلامى مورد انتقاد شدید قرار داشته ودارد.
در این مدت تلاشهاى زیادى صورت گرفت تا شدید وضع اسفبار بقیع به صورتنخستین آن برگردد و بى حرمتها پایان یابد. اما على رغم قولهاى مساعدى که گاه حکامحجاز داده اند، هرگز قدم مثبتى در این راستا برداشته نشده است . و در حالى کهشاهزادگان هوسران و خوشگذران در مجلل ترین کاخها به سر مى برند و دشمنان خلق و خداو بیگانگان و دشمنان اسلام در آن کاخها استقبال مى کنند و ثروت و امکانات جهاناسلام را به پاى غرب و صهیونیسم بین الملل نثار مى نمایند، مرقد بزرگان و شایستهترین چهره هاى دینى مسلمانان ، چون گورستانى متروک مورد بى مهرى و بى اعتنایى قراردارد و شعائر اسلامى مورد سخت ترین بى حرمتیها واقع شده است


تاریخ : پنج شنبه 93/8/15 | 8:47 صبح | نویسنده : علیرضا صادقی برادرشهید محمدصادقی حسن آبادی | نظرات ()

عکس های ماه محرم و روز عاشورا

عکس های ماه محرم و روز عاشورا


تاریخ : یکشنبه 93/8/11 | 1:29 عصر | نویسنده : علیرضا صادقی برادرشهید محمدصادقی حسن آبادی | نظرات ()

مثل عباس کسی هست دلاور باشد ؟

با همه تشنگی اش یاد برادر باشد !

مثل عباس کسی هست که سقا باشد ؟

جگر سوخته اش حسرت دریا باشد !

مثل عباس کسی هست ابابیل شود ؟

بال و پر سوخته، همسایه ی جبریل شود !

هیچکس مثل اباالفضل وفادار نبود

لایق تشنگی و اسم علمدار نبود؛

پشت این پنجره بر طبل عزایش بزنید

یا اباالفضل بگوئید و صدایش بزنید؛

پشت این پنجره خوب است مناجات کنید

خواهش از صاحب این قبله حاجات کنید؛

هرکسی خواست که فردا به شفاعت برسد

یا اباالفضل بگوید، به سلامت برسد

یا ابوالفضل العباس (ع)


تاریخ : یکشنبه 93/8/11 | 1:21 عصر | نویسنده : علیرضا صادقی برادرشهید محمدصادقی حسن آبادی | نظرات ()
طول ناحیه در قالب بزرگتر از حد مجاز
.: Weblog Themes By M a h S k i n:.